Brecht Maenhoudt

“Ik werk sinds 2018 bij Ingenium, na een eerste job van 10 jaar als hoofdtekenaar / BIM-modeleur bij een tekenbureau voor technische installaties. Daar kwam ik al in contact met Ingenium, en hun nie-geweune projecten spraken mij wel aan. Bovendien zijn ze met hun focus op digitalisering early adopters van het BIM-verhaal, waarbij wordt samengewerkt in een centraal 3D-model. Dus toen ik hier kwam solliciteren, voelde ik direct dat ik mezelf en mijn expertise verder zou kunnen ontwikkelen, zowel op modeleervlak als wat betreft BIM-management. En vandaag, 4 jaar later, is het ook écht zo dat wanneer er vragen zijn over BIM in projecten of over wat de mogelijkheden van BIM voor de toekomst zijn, er in mijn richting en die van mijn collega’s wordt gekeken om dat verder te onderzoeken.”

BMA 001

“Als BIM-manager coördineer ik de technieken met de architectuur en de stabiliteit van een gebouw. Met specifieke software kijken we in het 3D-model waar bepaalde zaken met mekaar in conflict dreigen te komen, bijvoorbeeld technische leidingen die door dragende balken lopen. Daarna lossen we die ‘clashes’ op in overleg met de architect, stabiliteitsingenieur en hoofdaannemer. Voor projecten die sterk inzetten op BIM ondersteunen we de klant vaak ook door samen met de architect een BIM-protocol op te stellen waarin de diverse verwachtingen worden vastgelegd. Door BIM in te zetten in de ontwerpfase kunnen we ontwerpfouten of technische problemen sneller opsporen en oplossen, zodat faalkosten en vertraging op de werf wordt geminimaliseerd. Ook ondersteunen we klanten om BIM-principes op te maken voor de samenwerking met verschillende partners. Zo kan het virtuele model ook een rol spelen tijdens de exploitatiefase. We kijken dan samen hoe de technieken het best visueel worden voorgesteld in het model en welke informatie er aan de verschillende elementen moet of kan worden gekoppeld.”

 

De structuur bij Ingenium is uniek. Niemand zegt letterlijk hoe je je werk moet doen, maar er is wel een kader waarbinnen je werkt. Zo zijn er werkinstructies voor BIM, is er een bibliotheek met elementen om je BIM-model mee op te bouwen, zijn er templates waar al zaken inzitten zodat je niet telkens van nul moet beginnen,… Er wordt heel veel geïnvesteerd in kennisbeheer en de voortdurende optimalisatie van hoe we die kennis het best kunnen inzetten. Binnen dat BIM-verhaal kan ik mijn expertise inzetten en collega’s inspireren, adviseren en ondersteunen. Da’s het leuke aan mijn job: dat ik zélf mag exploreren hoe Ingenium BIM maximaal kan inzetten. Op dat vlak is the sky the limit voor mij.” (lacht)

 

Het belangrijkste voor mij is dat ik me goed voel tussen mijn collega’s op de werkvloer. Wat me opvalt bij Ingenium is de waardering en het respect voor mekaar. Naar elkaar roepen in een meeting? Dat bestáát hier gewoon niet. Omgaan met mekaar vertrekt altijd vanuit positiviteit: de CEO die altijd enthousiast is, collega’s die je aanspreken en inspireren, de projectverantwoordelijke die een nieuw project met veel goesting toelicht, de mogelijkheid om je loopbaantraject zelf uit te stippelen en ook de vele leuke activiteiten buiten de werkuren. We zijn wel met serieuze materie bezig, maar er wordt hier geregeld ook gezeverd en gelachen. Het zorgde er mee voor dat ik heel snel voelde dat ik hier op mijn plaats zat.