Wat doen we

Wat onze klanten zeggen

Ik vond het een heel fijne en een heel open samenwerking waarin we elkaar snel vonden en zeker geen oogkleppen op hadden. Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil.

›  ontdek meer

ELVIRA SERVAES – SENIOR PROJECTLEIDER, LEIDEND AMBTENAAR DER WERKEN BIJ HET FACILITAIR BEDRIJF, AFDELING BOUWPROJECTEN

Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer. Ze spelen flexibel in op onze wereld, die snel verandert. Dat zowel in mijn eigen team als bij Ingenium de mensen met wie we samenwerken al lang dezelfde zijn, zorgt voor continuïteit en stabiliteit. 

›  ontdek meer

DANNY VAN HOVE – DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR / BOUWCOÖRDINATOR AZ SINT-LUCAS GENT

Wat meespeelde in onze keuze was de nadruk die Ingenium legt op kwaliteitszorg, zowel in de ontwerpen die ze maken als bij het bewaken van de budgetten. Maar wat er nog méér uitsprong, was de aandacht voor de éindfase van een project, wat wij commissioning noemen.

›  ontdek meer

SVEN HEBBELINCK- DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST UZ BRUSSEL

Typisch voor Ingenium is de vlotte manier van samenwerken. We hebben er één contactpersoon die het dossier aanpakt, en ook beréikbaar is, wat voor ons heel belangrijk is.

›  ontdek meer

WIM GOETHALS – TECHNISCH DIRECTEUR / PROJECTLEIDER BIJ IPES

De mensen van Ingenium ‘zweven’ niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen. Vanuit oprechte interesse vormen ze samen met ons een team en zoeken ze telkens om van 1 plus 1 méér dan 2 te maken.

›  ontdek meer

EDDY DE COSTER – DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST UZ LEUVEN

Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen, zowel op het vlak van alternatieven om het leef- en werkcomfort te verhogen, als met voorstellen die een positieve invloed hebben op het budget.

›  ontdek meer

ELS WERBROUCK EN ELS WELVAERT - UGENT

Wat ook opvalt: terwijl andere externen soms heel voorzichtig zijn omdat ze de klant niet willen verliezen, word je bij Industrium echt wel getriggerd omdat ze de dingen écht durven in vraag stellen.

›  ontdek meer

PIETER-JAN BOGAERT - (VOORMALIG) COMPLIANCE, SUSTAINABILITY & SHE-MANAGER BELGIË FRIESLANDCAMPINA

Als je tevreden bent, bouw je een relatie op en van de ene opdracht komt de andere. De expertise van Industrium is daarin een cruciale factor. Dat ze met vaste aanspreekpunten werken die ook écht weten waarover het gaat, is voor mij ook heel belangrijk.

›  ontdek meer

PIETER-JAN BOGAERT - (VOORMALIG) COMPLIANCE, SUSTAINABILITY & SHE-MANAGER BELGIË FRIELSANDCAMPINA.

Het geeft vertrouwen dat ze weten waarover ze spreken. Als je een vraag stelt, krijg je er altijd een heel gefundeerd antwoord op.

›  ontdek meer

IGHOR VAN DE VYVER – BELEIDSADVISEUR OVER HET THEMA FOSSIELVRIJE WARMTE EN TREKKER VAN DE WARMTESTRATEGIE BIJ HET TEAM KLIMAAT VAN STAD MECHELEN

Wat eigen is aan Ingenium, is dat ze telkens vertrekken van een multidisciplinaire aanpak. Voor elk van de drie projecten die we de afgelopen twee jaar hebben opgezet, konden ze telkens goed inschatten welke partners met complementaire expertise de meest geschikte zijn om tot het beste resultaat te komen.

›  ontdek meer

IGHOR VAN DE VYVER – BELEIDSADVISEUR OVER HET THEMA FOSSIELVRIJE WARMTE EN TREKKER VAN DE WARMTESTRATEGIE BIJ HET TEAM KLIMAAT VAN STAD MECHELEN (1)