Hans De Bosschere

“Met mijn graduaat mechanica, optie klimatisatie, was ik eerst 16 jaar bij installatiebedrijven en daarna 7 jaar bij een ander studiebureau aan de slag. Ik ben bij de Ingenium Group gestart op 1 april 2020, in volle coronalockdown. Op mijn 1e werkdag zag ik hier enkel Nicolas (CEO) en Jan (COO) toen ik mijn werkmateriaal kwam ophalen, en daarna mocht ik naar huis.” (lacht) “Het was een ‘bijzondere’ start, maar ik ben hier echt met open armen ontvangen, ook al zat ik thuis in mijn bureautje. Heel wat collega’s informeerden hoe het liep en of ze met iets konden helpen. En als ik een vraag had, namen ze de tijd om alles goed uit te leggen.”

HDE 2

“De sollicitatieprocedure vond ik wel opmerkelijk. Het was niet één gesprek met ‘een’ persoon van hr, maar ik werd in totaal 3 keer uitgenodigd door verschillende mensen die telkens luisterden naar mij en vertelden waar de Ingenium Group voor staat en naartoe gaat. Het was geen ‘verkoopshow’ die ik bij andere bedrijven wél heb meegemaakt, om mensen aan te trekken in de war for talent. Er werd echt afgetoetst of ik in het plaatje zou passen en me hier goed zou voelen. En ik was ook aangenaam verrast dat ik achteraf de vraag kreeg om zelf feedback te geven op de sollicitatieprocedure.”

 

“Als projectmanager in 1 van de 2 teams die voor private klanten werken, blijf ik in contact met de klant van bij het eerste schetsontwerp van de installatie tot het einde van de uitvoering van de werken. In de aanbestedingsfase begeleid ik de klant ook bij prijsonderhandelingen met aannemers. Intern stuur ik de collega’s aan die het dossier opmaken en uitvoeren – ontwerpingenieurs, BIM-modelleurs, site supervisors en administratie – en zorg ik voor de facturatie.”

 

“Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de planning in mijn team en de cluster private klanten. Ik moet zorgen dat niemand te weinig werk heeft, en wie te veel werk heeft voor een stuk te ontlasten via andere teams of collega’s. Het is een boeiende taak waarin ik met alle domeinen van het bedrijf in contact sta, ook met hr om aanwervingen op te starten als de werklast te zwaar wordt, en met sales om het binnenhalen van nieuwe projecten te versnellen of wat op de rem te gaan staan. Wat me daarbij sterk opvalt: in veel bedrijven zou men zeggen: ‘Deze opdracht moet tegen dan klaar zijn, trek maar je plan hoe je het aanpakt.’ Bij Ingenium wordt sámen naar oplossingen gezocht, en detecteren we al vroeg in de planning dat er iets dreigt mis te lopen. Er wordt heel sterk op gelet dat niemand te veel hooi op zijn of haar vork neemt.”

 

“Hier krijg je veel kansen en wordt er niets opgelegd. Integendeel, de vraag is omgekeerd: ‘We zoeken een verantwoordelijke voor taak x of y: wie voelt zich geroepen en waarom?’ Er is zoveel te doen in de Ingenium Group dat je bijna nooit iets moet doen dat je niet graag doet. In die grote groep collega’s is er altijd wel iemand die in bepaalde taken uitblinkt en jou wil ondersteunen, en dat telkens met heel veel plezier. Je wordt hier dus niet ‘gestuurd’ van bovenaf, maar er is een grote menukaart om uit te kiezen.”

 

“De werknemer staat centraal, en als hij/zij zich hier goed voelt, zal de rest er automatisch uit volgen. En die manier van werken ondervind ik nog elke dag. Als er een nieuw dossier aan iemand wordt toegewezen, of wanneer je de kans krijgt om verantwoordelijkheden op te nemen, wordt er enorm naar je geluisterd en ook iets mee gedaan. Als je ergens solliciteert, zijn dat woorden die je vaak hoort, maar in de praktijk met een korreltje zout moet nemen. Maar bij Ingenium wordt dagelijks het tegendeel bewezen. Mijn keuze voor de Ingenium Group was snel gemaakt! Die menselijke, holistische aanpak: vooral dát heeft mijn keuze voor de Ingenium Group bepaald.”

 

“De grootste voldoening krijg ik als een project af is en iedereen die er aan meegewerkt heeft terecht fier is. Dat zijn niet altijd álle leden van je eigen operationeel team, dus informeren en inspireren we mekaar door regelmatig binnen het team een project in de kijker te zetten op ons tweewekelijks teamoverleg. Die teamspirit is belangrijk. Ons team zit verspreid over de 4 kantoren, dus zie je niet elke teamgenoot iedere dag. Daarom maken we regelmatig tijd om mekaar te zien, online en fysiek.”

 

“Een van mijn zorgen vooraf was dat elk team hier verantwoordelijk is voor zijn eigen cijfers, planning, kennis,… Creëer je zo geen concurrerende interne studiebureautjes, en worden cijfers dan niet belangrijker dan wat je aflevert? Dat blijkt niet zo te zijn. De wisselwerking tussen de teams onderling en het uitwisselen van kennis en ervaringen is iets waar heel veel aandacht en tijd aan wordt besteed.”